In twee dagen naar dom, lui, dakloos en bot

Alles wat uw team nodig heeft voor succesvolle interventies bij conflictscheidingen

Jaarlijks eindigen zo'n 35.000 huwelijken in een scheiding. Vaak kunnen ouders zelf tot afspraken komen en zorg dragen voor goed ouderschap. Maar we zien ook steeds meer blijvende conflicten tussen ouders na een scheiding.   

Uw medewerkers worden dan benaderd met hulpvragen waarbij achter de behoefte voor opvoedondersteuning eigenlijk een vraag ligt die te maken heeft met de scheidingsproblematiek. Hulpvragen van die strekking zijn voor uw medewerkers niet altijd direct zichtbaar en worden vaak pas duidelijk na start van de hulpverlening.

Veel jeugdprofessionals ervaren deze situatie als een grote uitdaging die veel vragen oproept

-  Hoe geef je het kind een stem en zorg je dat het niet in knel raakt of blijft?

            -  Hoe bewaak je een onafhankelijke positie zodat je niet meegezogen wordt in het conflict? 

           -  Hoe stap je uit de hulpverlenerrol maar oefen je toch invloed uit?

           -  Hoe motiveer je ouders om zelf verantwoordelijkheid te nemen?

De training  ‘succesvolle interventies bij conflictscheidingen’ geeft antwoord op deze vragen.

Tijdens de training leren uw medewerkers om kinderen en ouders de ondersteuning te geven die zij nodig hebben en daardoor te voorkomen dat ‘zwaardere’ hulp nodig wordt.

Wil je hier meer over weten, stuur dan een email naar annika@scheidingswijs.com.