Blijf jij graag professioneel betrokken bij een gezin?

  • Wil je graag met een kind in gesprek over de thuissituatie?
  • Heb je zorgen over de leerprestaties en het gedrag van een kind?
  • Wil je in contact blijven met beide ouders, maar geen onderdeel zijn van een conflict?
  • Vind je het moeilijk om gevoelige onderwerpen te bespreken?
  • Wil je meer praktische informatie over gezag- en informatierecht?

ScheidingsWIJS ondersteunt het netwerk rondom een gescheiden gezin, zoals leerkrachten, hulpverleners en professionals van het wijk - of jeugd- team. Professionals zijn getraind om gedragsproblemen bij kinderen snel te herkennen, maar lang niet altijd zijn de problemen binnen het gezin meteen duidelijk. Ouders voelen zich vaak schuldig of schamen zich. Emoties die het hen lastig maken om hun verhaal te vertellen. Bovendien kan het voor ouders in zo'n situatie ook moeilijk om te zien wat het kind nodig heeft. Voor jou als professional is het een uitdaging om ouders hierin te bereiken.

Vanuit je rol als professional kan je ook twijfelen hoe je het kind vanuit jouw rol het beste kunt steunen. Je ziet de signalen: een kind, dat eerst rustig was, stuitert nu alle kanten op, trekt zich volledig terug of vertoont agressief gedrag. Komt dit nu door de scheiding of is er iets anders aan de hand?  Wat zijn hierin jouw verantwoordelijkheden en mogelijkheden.

ScheidingsWIJS geeft je praktische informatie over het scheidingsproces. Wat doet de scheiding met het kind? Hoe kun jij het kind het beste steunen? Wat mag en moet volgens de wet? En hoe communiceer je effectief met beide ouders? De antwoorden op deze vragen staan centraal bij de scholingen van ScheidingsWIJS. Wij geven je handvatten voor het ondersteunen van kind en ouder. Je maakt problemen bespreekbaar en volgt daarbij een professioneel en duidelijk stappenplan.

E-ZINE SCHEIDINGSWIJS

Elke maand waardevolle tips over scheiden en kinderen in je mailbox.

AANBOD VOOR PROFESSIONALS

Scheidingsprotocol VOOR SCHOLEN

Met het invoeren van een scheidingsprotocol geef je als school aandacht   aan het onderwerp 'scheiding' en aan de belangrijke juridische aspecten. Het protocol zorgt voor houvast door een eenduidig stappenplan. De leerkrachten krijgen praktische tips en kennis om het kind zo goed mogelijk te steunen en leren hoe te handelen bij moeilijke oudergesprekken en conflictsituaties. De implementatie van het protocol verloopt volgens een aantal stappen en wordt bij elke school op maat opgesteld. In overleg met de leiding van de school plannen wij een workshop om het stappenplan te implementeren bij het team. Na enkele maanden evalueren wij met de school hoe de invoering in de praktijk is verlopen. Bovendien blijven we een half jaar KOSTENLOOS beschikbaar voor advies over scheiding en gespreksvoering.

Prijs op aanvraag

WORKSHOP 'SCHOOL & SCHEIDING'

Met de workshop 'School en Scheiding' zorgt een school voor meer aandacht voor het onderwerp scheiding en de bijbehorende problematieken. Je krijgt informatie over de verschillende fases van verwerking bij de ouders, loyaliteitsconflicten en extra ontwikkelingstaken voor het kind.

Met praktische tips en kennis kun je het kind optimaal ondersteunen. Je leert hoe je handelt bij moeilijke oudergesprekken en in conflictsituaties. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijkheden en grenzen van jouw positie als leerkracht. Daarnaast is er voldoende ruimte om twijfels en vragen te bespreken.

  

Prijs op aanvraag


SCHEIDING & WERK

De invloed van een scheiding op uw werknemer is vaak groter dan u in eerste instantie denkt. Volgens psychologen is een scheiding emotioneel gezien vergelijkbaar met het overlijden van een partner. Niet verwonderlijk dat zo'n breuk ook impact heeft op de werkvloer. Het blijkt dat 65% van de werknemers, die aan het scheiden zijn, ziekteverlof nemen* en  61% van hen langer dan 2 maanden. Hierdoor ontstaan niet alleen directe kosten voor u als werkgever, maar ook indirecte. De werkzaamheden moeten tijdens het verlof opgevangen worden door collega’s waardoor de druk op het hele team toeneemt. **

Wanneer u in deze emotionele en stressvolle tijd naast uw werknemer staat en vroegtijdig ondersteuning inroept kan uitval beperkt of voorkomen worden.  

ScheidingsWIJS biedt hulp bij alle vragen rondom een scheiding. Met aandacht voor het emotionele verwerkingsproces én de praktische procedure. Wij doen samen met uw werknemer wat nodig is om overzicht te creëren, structuur aan te brengen, de stress te verlagen en de emoties een plek te geven. Snel, doeltreffend en onder één dak. Zodat uw werknemer weer in zijn of haar kracht komt, zowel privé als op de werkvloer.

Prijs op aanvraag

                                                                                                                                             * Nederlandse studie van SEP. (2008)    **(TNO, 2007)


MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie ontvangen over ons aanbod? Of wil je een vraag stellen? Vul dan dit formulier in.

Je kunt ook persoonlijk contact opnemen, bel dan met Trudy Top:
06 - 29 06 60 11