Dirk
Dirk, de stiefvader, is bij mij in behandeling omdat hij last heeft van de gebeurtenissen uit zijn verleden. Bij een samengesteld gezin zie je vaak dat beide partners bagage meenemen. Deze kunnen aanleiding geven voor ruzie of onenigheid in de nieuwe relatie. Het gaat erom op tijd deze aanleidingen te herkennen, te verwoorden en ermee om te leren gaan.

Gebrek aan vertrouwen
Dirk worstelt met het vertrouwen in anderen. Hij vertelt me dat hij getrouwd was met zijn jeugdliefde en dacht met haar een goed huwelijk te hebben. Zij had een eigen bedrijf waar het slecht mee bleek te gaan. Door schaamte bracht zij haar man Dirk hier echter niet van op de hoogte. Toen ze failliet ging, bleek dat hij medeverantwoordelijk te zijn voor de schulden. Hoe kon hij het niet hebben zien aankomen? Hij is zo bang om weer opnieuw onderuit te worden gehaald te worden, dat hij alles nu dubbelcheckt. Dit wantrouwen leidt soms tot ruzie met zijn nieuwe vrouw Marieke.

Schuldgevoel
Een andere last uit zijn verleden is zijn schuldgevoel naar zijn eigen kinderen. Hij heeft medelijden met hen, hun leven staat op de kop door het 'falen' van hun ouders. Dirk bekent dat hij vaak toleranter is naar zijn eigen zonen dan naar zijn stiefkinderen. Marieke vindt dat niet kunnen en heeft hier moeite mee, ook richting haar kinderen. Uit mijn gesprekken met Dirk blijkt ook dat hij een grote druk voelt het dit keer wél te laten slagen. Ik vertel hem dat het hem kan helpen dat openlijk met elkaar en met de kinderen te bespreken. Ik leg uit dat hij eerlijk tegen zijn zoons kan zijn en zeggen: ‘Ik had het graag anders gewild voor jullie, maar dat is ons niet gelukt. Sorry. Geef mij de kans om het goed te maken. We gaan er samen het beste van maken.’

Eigen aandeel
Om deze nieuwe relatie goed te houden is het belangrijk dat Dirk in het reine komt met zijn verleden. Gelukkig is hij bereid in behandeling te gaan om een nieuwe start te kunnen maken met Marieke. Als eerste zal hij naar zijn scheiding moeten kijken en ook zijn eigen aandeel daarin. Uit onze gesprekken hierover blijkt dat Dirk inziet dat hij medeverantwoordelijk is voor zijn scheiding. Hij heeft destijds bij zijn ex-vrouw bijvoorbeeld niet goed doorgevraagd hoe het met haar ging. Samen kijken we terug op zijn verleden en bedenkt hij wat hij zelf anders had kunnen doen. Dirk blijkt een groot hart te hebben en kan liefdevol begrip voor haar tonen.

Relatie afronden
Na afloop van onze gesprekken zoekt Dirk zijn ex-vrouw op. Hij benoemt dat zij het weliswaar het niet gered heeft als ondernemer, maar wel als moeder en dat hij haar in die rol respecteert.  Ook benoemt hij dat hij alles wat de kinderen aangaat altijd samen met haar zal blijven doen. Het was niet alleen positief voor de relatie met de moeder van zijn kinderen met wie hij toch ook door moet, maar ook een belangrijke stap in zijn proces om die relatie goed af te ronden en door te kunnen met Marieke.

Trauma’s
De gesprekken met Dirk bestaan naast de EMDR* sessies. Deze methode is heel geschikt om trauma’s zoals bagage uit het verleden en schuldgevoel naar de kinderen toe, te verwerken. Ik vraag of Marieke hierbij aanwezig wil zijn. Dat is belangrijk omdat hun band daarmee sterker kan worden en zij hem kan steunen. Dat gebeurt inderdaad. Dirk en Marieke zien elkaars kwetsbaarheden en groeien naar elkaar toe. Het gaat nu goed met Dirk. Soms, als hij te veel op zijn bordje heeft, is het nog wel eens lastig. Maar meestal kan hij zichzelf herstellen als hij iets uit het verleden voelt opkomen of herinnert Marieke hem aan zijn 'valkuil' hetgeen hij respecteert. Samen komen ze er sterker uit.

Lees over een maand tips om het goed te doen binnen een samengesteld gezin.

~~~

* EMDR (eye movement desensitization and resprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, getuige zijn geweest van heftige gebeurtenissen, trauma en of angstopwekkende beelden.

~~~

N.B. De verhalen zijn gebaseerd op de praktijk. De personages zijn fictief. Elke gelijkenis berust op louter toeval.

 

Mocht je vragen hebben over bovenstaande informatie of over een concrete situatie, schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wij denken graag met je mee. Wil je meer weten over het aanbod voor kinderen, ouders en professionals? Lees dan verder op www.scheidingswijs.com  Of wil je liever direct contact? Dan kun je ons geheel vrijblijvend bereiken op 06 29066011, of stuur een email met je vraag naar info@scheidingswijs.com

 

Karin Schutler (psycholoog)
Trudy Top (forensisch orthopedagoog)

Comment