Deel 7: de gevolgen van (familie)geheimen

Comment

Deel 7: de gevolgen van (familie)geheimen

Een bezorgde vader komt mijn praktijk binnenlopen met de woorden: “Ik trek het niet meer, je moet mij helpen!” Hij vertelt geëmotioneerd dat hij bang is dat hij zijn dochter Sabrina kwijtraakt. Ik laat hem zijn verhaal doen en gaandeweg komt hij iets meer tot rust. Samen kijken wij waar zijn angst zit en welk gedrag van zijn dochter dit veroorzaakt.

Comment