VERHALEN UIT DE SCHEIDINGSPRAKTIJK

Maandelijks vertelt orthopedagoog en psycholoog Trudy Top waar zij mee te maken krijgt in haar praktijk ScheidingsWIJS.  Welke problemen komen (samengestelde) gezinnen tegen en voor welke aanpak kiest zij?


“Vaak is bij individuele problematiek een heel systeem betrokken”

 

Deel 1: De dochter; hoe zorgen we dat zij niet echt in de problemen komt?

Sanne
Tegenover mij zit Sanne, een jong meisje dat zenuwachtig aan haar lange haar wriemelt en geen oogcontact durft te maken. Ze is 13 jaar, weet ik. Maar door haar, strakke, deels uitdagende kleding en haar schijnbaar ervaren aangebrachte make-up lijkt ze een stuk ouder. ‘Wat zou je graag willen?’ vraag ik haar. Sanne kijk voor zich uit, en geeft geen antwoord. Voorzichtig kijkt ze me wantrouwend aan.
 
Via haar moeder Marieke ben ik met Sanne in contact gekomen. Zij en stiefvader Dirk maken zich zorgen om haar. Zorgen over haar uitdagende gedrag. Ze lijkt alles te doen voor de aandacht van jongens. Marieke en Dirk hebben het gevoel steeds minder vat op Sanne te hebben. Ze zijn bang dat ze vatbaar is voor loverboys. Het lukt niet goed contact met haar te krijgen. Daarom hebben ze aan de bel getrokken.
 
 
Nasleep van een vorig huwelijk
Ook tegenover mij is Sanne erg gesloten. Maar als ik voorzichtig contact maak en verder doorvraag wordt mij duidelijk dat haar gedrag vooral een roep om aandacht lijkt te zijn.  Waarschijnlijk een gevolg van de ingewikkelde gezinssituatie waarin zij zich bevonden heeft. Daarnaast speelt er nog veel in het nieuwe (samengestelde) gezin van Marieke en Dirk. Ze hebben beiden twee kinderen uit een eerdere relatie die grotendeels bij hen wonen. Een paar jaar geleden kregen zij samen nog een dochtertje. Sanne en haar broer Mick (17) zijn de oudsten en gaan veelal hun eigen gang.
 
Dirk vindt zijn rol als stiefvader lastig, lijkt het. Sanne is nu eenmaal niet zijn dochter, dus wat heeft hij over haar te zeggen? Marieke heeft haar handen vol aan het grote gezin en worstelt met de nasleep van haar vorige huwelijk. Haar ex-man Peter neemt haar van alles kwalijk, onder meer dat hij zijn kinderen op dit moment niet ziet. ‘Maar ik wil mijn vader zelf niet zien. Ik haat hem!’ zegt Sanne ineens onverwacht fel. Schoorvoetend vertelt ze over de vele ruzies tussen haar ouders. Soms liep het zo uit de hand dat de politie eraan te pas moest komen. ‘Hij is echt niet goed wijs hoor’, zegt ze, verontwaardigd. ‘Dan dreigde hij mijn moeder met zijn blote vuisten, waar wij bij waren..’
 
 
Familie, school en vrienden
De problemen waar Sanne mee te maken krijgt, staan zelden op zich weet ik uit ervaring. Vaak is er een heel systeem – gezin, familie, school en vrienden - bij betrokken en speelt er van alles, op meerdere vlakken. Ik denk dat Sanne niet alleen aandacht te kort komt, ze mist door de overbelaste moeder ook een stevige basis. Ook lijkt ze getraumatiseerd door de het dreigende geweld in de voormalige thuissituatie, en door de slechte relatie met haar vader. Met name deze relatie met haar vader lijkt mij van groot belang bij Sanne. Maar hoewel Sanne mondjesmaat vertelt over haar jeugd, blijft ze vrij stug en kan ze plotseling besluiten vrijwel niets meer te zeggen. Zeker niet over haar vader.
 
Als ik navraag doe bij moeder Marieke blijkt vader Peter zelf geen contact met zijn kinderen te zoeken. Volgens Marieke vindt hij dat zij naar hem toe moeten komen en niet andersom. Zo is er tussen vader en dochter een wig ontstaan die onbewust in stand wordt gehouden door de moeder. Op mijn vraag of Sanne dit zou willen doorbreken, knikt ze weer.
 
 
Traumaverwerkingstherapie
Omdat Sanne het zo lastig vindt zich uit te spreken, stel ik voor een traumaverwerkingstherapie te starten met Write Junior. Ik hoop hiermee haar zwijgen te doorbreken. Dit is een wetenschappelijk onderzochte schrijftherapie. Door in een aantal sessies op te schrijven wat je allemaal hebt meegemaakt tijdens een bepaalde emotioneel beladen periode, wordt duidelijker wat de context is, waar bepaald gedrag, gedachten en gevoel vandaan komen. Het blijkt goed te werken voor Sanne.
 
Al schrijvende groeit bij haar onder meer het besef dat haar vader door zijn eigen verleden niet goed in staat is het zelf goed te doen. Hierdoor ontstaat ruimte om anders naar hun relatie te kijken. Een tweede, grote stap in het proces is dat Sanne haar ‘boek’ presenteert aan haar gezin. Het is een emotionele confrontatie, maar levert haar veel erkenning en steun op van haar moeder, stiefvader, broer en stiefbroertjes. Het doet Sanne zienderogen goed.
 
 
De toekomst
We zijn nu meer dan een half jaar verder. Sanne is er nog niet, maar ik ben blij met de belangrijke stappen die zijn gezet. Het was lastig om haar aan het praten te krijgen, maar dankzij de schrijftherapie is er veel boven tafel gekomen. Het contact thuis is zienderogen verbeterd en ze zegt nu open te staan voor contact met haar vader. Ze wil hem graag, het liefst samen met haar moeder opzoeken.

Sanne’s verhaal laat mij weer zien dat een geval nooit op zichzelf staat, het hele gezin is erbij betrokken. Ook op Sanne’s broer Mick heeft de scheiding van zijn ouders veel impact. Lees over enkele weken hoe hij op een heel andere manier werkt aan de band met zijn vader.
 


N.B. De verhalen zijn gebaseerd op de praktijk. De personages zijn fictief. Elke gelijkenis berust op louter toeval.
 
Mocht je vragen hebben over bovenstaande informatie of over een concrete situatie, schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wij denken graag met je mee. Wil je meer weten over het aanbod voor kinderen, ouders en professionals? Lees dan verder op www.scheidingswijs.com   Of wil je liever direct contact? Dan kun je ons geheel vrijblijvend bereiken op 06 29066011, of stuur een email met je vraag naar info@scheidingswijs.com


 ScheidingsWIJS. Samen werken aan inzicht en perspectief.
                         

Karin Schutler (psycholoog)     &    Trudy Top (forensisch orthopedagoog)